Contact Us (ติดต่อเรา)
โคลเวอร์ ทริปส์ เมมเบอร์ (บริษัท พากันรวย 999 จำกัด)

บริษัท พากันรวย 999 จำกัด
ที่อยู่ : 703 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. : 02-5875226-8
แฟ็กซ์ : 02-587 5288
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00น. - 18.00 น
Email : support@clovertrip.com
LINE ID : CLOVERTRIP


MAP :บริษัท พากันรวย 999 จำกัด

ที่อยู่ : 703 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. : 02-5875226-8
แฟ็กซ์ : 02-5875288
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00น. - 18.00 น
LINE ID : CLOVERTRIP

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการโอนเงินธนาคารต่างๆของบริษัท

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 001-1-89396-1

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 132-4-79697-6


ชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่านระบบ Payment Gateway


ชำระผ่านเงินสดที่ Counter Service (7-eleven)


ชำระผ่านระบบ Paypal