ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. คลิกที่ภาพ Voucher เพื่อทำการสั่งซื้อ หลังจากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมลล์ และ ที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันหยุด เสาร์,อาทิตย์และนักขัตฤกษ์)
2. สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานเข้ามาที่ Fax: 02 – 5875288 หรือ Line Id : CLOVERTRIP

หมายเหตุ : เนื่องจาก Voucher มีจำนวนจำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก่อนเท่านั้น เมื่อทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ทุกกรณี